НАЧАЛО
БХТВ
КАКВО ВЯРВАМЕ
ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
ИЗЦЕЛЕНИЕТО ТИ
МОЛИТВЕНИ НУЖДИ
СВИДЕТЕЛСТВА
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ

Днес има толкова много хора, които страдат от различни болести, било то духовни, душевни или физически. Колкото повече животът става все по – забързан а ежедневието брутално ускорено и начинът ни на живот се е превърнал в една яросна надпревара с времето и обстоятелствата, бързата промяна на събития около нас ни кара често да изпадаме в депресия, нервни кризи и прочие ... В следствие на един такъв динамичен живот и болестите стават все по – често явление. Днес има толкова много нови болести, които времето от преди непознава. Свидетели сме на толкова много болни от рак, диабет, психично болни хора, а шизофринията така е ударила младото поколение, че повечето пациенти които стоят пред вратите на психиатри са между 13 – 15 годишна въздраст. Може ли това да се избегне? Аз бих казал „ДА”!

  Матей 4:23;24 „Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете. И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели.”

Евреи 13: 8. „Исус Христос е същият вчера днес и до века.”

Днес Бог ни е дал вярата и силата на Святия Дух, да се молим за болните хора и да им помагаме да достигнат до познаване на „Истината” която ще ги направи „СВОБОДНИ”. Вярваме че, в молитвата на съгласие има толкова много сила. Виждали сме хора да получават чудо, чрез молитва на освобождение. Не са малко и тези които бяха освободени от робството на греха и непростителността. Днес повече от всякога вярваме за велики дела които ще стават чрез ръцете на вярващите и затова сме тук за да ви насърчим в молитва и да ви кажем че ви обичаме и желаем да се молим за вас. Ако в този свят не е имало шанс за вас и лекарите са ви отписали, Той все още не е!

Пастор Васил Петров